Ini yang di maksud penyakit suka menunda waktu

Istilah procrastination mungkin masih cukup asing, padahal kita sering nemuin hal ini di sekitar kita sehari-hari. Procrastinator adalah sebutan buat orang yang suka menunda nunda pekerjaan dan membiarkannya berlarut tanpa diselesaikan.